• Celem szkolenia jest przygotowanie wykładowców do samodzielnej pracy z platformą e-learningową Moodle w zakresie umieszczania materiałów, tworzenia testów, zasad konstruowania wykładów umieszczanych na platformie.

    Program szkolenia: wprowadzenie do nowej platformy Moodle 2.0, przygotowywanie materiałów na potrzeby e-learningu, umieszczanie materiałów na platformie e-learningowej, materiały statyczne: PDF,doc, prezentacje, filmy wideo, mechanizmy kontroli: testy, prace sprawdzające, fora. Zasady nauczania w formule blendend learning – łączenie nauczania w formule zajęć stacjonarnych z nauczaniem zdalnym.


    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • Edukacja