• Zaganienia kursu: korespondencja biurowa, formularze i blankiety korespondencyjne, zasady sporządzania różnego rodzaju pism biurowych. Postępowanie z dokumentacją biurową w świetle aktualnych przepisów prawnych dotyczących korespondencji i archiwizacji. "Narzędzia" usprawniające pracę biurową: instrukcje kancelaryjne, instrukcje archiwalne i wykaz akt. Organizacja biura i pracy biurowej - wybrane zagadnienia ergonomii. Komunikacja w pracy biurowej i kultura pracy.

     

     

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation